SKUP – skoleutvikling i DKS

SKUP-midlene gir skolen en unik mulighet til å jobbe med mål og utfordringer i skolehverdagen gjennom et kunstprosjekt.

Søknadsfristen for skoleåret 2018/19 er 15. juni 2018. Last ned søknadskjema i høyre meny.

Målet med SKUP er å benytte kunst- og kulturprosjekter for å få til en positiv endring på faglige/ sosiale mål eller andre definerte utfordringer ved skolen. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med en ekstern aktør fra det profesjonelle kunst- og kulturfeltet.

Skolen kan om inntil kr 75 000 til dette samarbeidet. Inntil 20% av pengene kan brukes til materiell, oppgradering av utstyr eller lignende. Pengene kan ikke brukes til å dekke vikarlønn. Skolene som får SKUP-midler får i tilegg oppfølging og faglig veiledning fra en veileder.

Viktigste pådriver i prosessen er skolen selv: fra idé til planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering. Sammen med veileder finner skolen hvilke kunstnere det skal samarbeides med. Skolens ledelse må være med gjennom hele prosessen.

Prosjektet skal bidra til å utvikle elevenes skapende evner og trigge deres nysgjerrighet. Prosjektet skal bidra til å gi kunst og kultur en naturlig plass i skolens daglige læringsarbeid.